คลินิกแพทย์แผนจีน ฝังเข็มแก้ออฟฟิศซินโดรม ฝังเข็มแก้ปวด

ชิงหลงคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี 2562 โดยแพทย์แผนจีนและทีมงานที่มีอุดมการ์ณทางการแพทย์ ในการมุ่งมั่นที่จะรักษาและปฏิบัติงานอย่างเป็นผู้ให้โดยเข้าใจรู้ลึกถึงปัญหาที่คนยุคปัจจุบันต้องเผชิญ


Qinglong Clinic Concept 

เราต้องการเป็นทางเลือกในด้านสุขภาพ ที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน

ซึ่งมีวิธีตรวจรักษา วินิจฉัย และบำบัด ในแบบแพทย์แผนจีน ที่มีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้าน การฝังเข็ม การครอบแก้ว

และการใช้สมุนไพร ซึ่งมีให้บริการรักษาทั้งโรคเฉพาะทาง และ ทางด้านความงาม

บริการการตรวจ

ให้บริการด้วยแพทย์แผนจีนที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ โดยแพทย์จีนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซียงไฮ้ ประเทศจีนการรักษาแพทย์แผนจีนใช้ได้ผลดีมากในปัจจุบัน

เพราะเมื่อก่อนยังไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน การตรวจรักษาโรคหรือการวินิจฉัยหาโรค ก็ทำโดยการจับเส้นจับข้อมือหาโรค และจ่ายหรือสั่งยาโดยการให้กินยาสมุนไพร จะเห็นว่าคนจีนในสมัยก่อนมักจะแข็งแรงและไม่เจ็บไม่ป่วยกันเกือบทุกคนการฝังเข็ม คือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน ซึ่งชาวจีนใช้กันมานานกว่า 4,000 ปี โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกออกมาให้การยอมรับแล้วว่า การฝังเข็มของจีนใช้กับบางโรคได้ผลดีมาก 


แพทย์แผนไทย เมื่อก่อนโบราณนานมาแล้ว ยังตรวจกันและจ่ายยากันด้วยยาสมุนไพรกันอยู่

ไม่ว่าจะเจ็บป่วยไข้อะไร ก็ใช้สมุนไพรซึ่งปลูกหรือขึ้นกันตามรอบบ้านนั่นแหละรักษา จะคลอดลูกยังต้องมีหมอตำแยทำคลอดเลยครับ จนเจริญขึ้นมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น นั่นแหละหมอฝรั่งหรือหมอสมัยใหม่ถึงได้มีเข้ามาคลินิกแพทย์แผนจีน จะเห็นตามโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่งพวกโรงพยาบาลประจำอำเภอเริ่มมีหมอจีนมาประจำที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ จะให้บริการนวดคลายเส้นแก่ผู้ป่วย ฝั่งเข็มรักษาโรคต่าง ๆ หรือเป็นคลินิกเฉพาะทาง คลินิกแพทย์แผนจีนนอกเวลา เป็นต้นการฝังเข็มแก้ออฟฟิศซินโดรม

แพทย์จีนตรวจชีพจร ดูลิ้นและซักประวัติผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการปวดเมื่อยบริเวณ คอ บ่า ไหล่และนิ้วล็อค จากท่านั่งใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน การรักษาด้วยวิธีฝังเข็มจึงเริ่มขึ้น โดยเข็มขนาดเล็กถูกฝังลงผิวหนังตามจุดเส้นลมปราณ ที่ผู้ป่วยมีอาการปวด เริ่มตั้งแต่ต้นคอ ไหล่และหลังมือ แพทย์จีนเลือกใช้ความร้อนจากโคมไฟร่วมกับการฝังเข็ม เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวดี ซึ่งนายปิยชาติ อัศววิโรจน์ แพทย์ด้านการฝังเข็มและยาจีน อธิบายว่า เข็มเล็กๆที่แทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวด เพราะมีเลือดคั่งให้ไหลเวียนดีขึ้นได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือได้รับความเสี่ยงจากสารเคมีในการรักษา

การฝั่งเข็มแก้ปวด

การรักษาในแต่ละคนจะมีวิธีการ ความถี่ และระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรง ของผู้ป่วยแต่ละราย สำหรับโรคทั่วไปจะทำการรักษาประมาณ 6-8 ครั้ง แบ่งเป็น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 60 นาที และจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในครั้งต่อ ๆ ไป ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย แพทย์จะทำการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ซักประวัติและตรวจร่างกาย จากนั้นจะส่งต่อไปยังแพทย์ฝังเข็มQinglong Clinic - Your Partner In Health